حیدر حیدر
زيارة: 635
حیدر حیدر | الحاج محمود کریمی تم التوزیع فی استیدیو عبرات مونتاج وتنفیذ - مهدی سعد مزرعة

تنزيل
امنیت اطلاعات و ارتباطات ناجی ممیزی امنیت Security Audits سنجش آسیب پذیری ها Vulnerability Assesment تست نفوذ Penetration Test امنیت منابع انسانی هک و نفوذ آموزش هک